User Account Control Là Gì? Cách Tắt UAC Trong Windows 10

Nếu bạn có một mạng máy tính trong nhà hoặc tại nơi làm việc của mình, một trong những việc bạn cần kiểm soát là những người dùng nào hoặc ứng dụng nào có thể thay đổi mọi thứ trong toàn hệ thống đó.

Một cách để ngăn chặn các thay đổi trái phép là sẽ chọn một người làm quản trị viên mạng. Tuy nhiên, nếu chỉ có một người quản lý mọi thứ thì sẽ là không đủ, do đó tính năng User Access Control (UAC) ra đời.

User Account Control là gì?

Trong bài viết hôm nay, kienthucdoisong.info sẽ giải thích UAC là gì? User Account Control là gì? Cách tắt User Account Control trong Windows 10.

Product Key Là Gì?

Cách Xóa, Gỡ Bytefence Anti-Malware 

User Account Control là gì?

User Access Control (UAC) là một tính năng bảo mật trong Windows 10 nhằm ngăn chặn những thay đổi trái phép với hệ điều hành. Tính năng này lần đầu tiên được cung cấp là một phần của hệ thống bảo mật Windows Vista và sau đó được cải thiện hơn với mỗi phiên bản Windows mới.

Những thay đổi như vậy có thể do người dùng, vi-rút, phần mềm độc hại hoặc các ứng dụng chứa mã độc. Nhưng nếu QTV không chấp thuận các thay đổi thì chúng sẽ không được thực thi.

User Account Control là gì?

Những thay đổi yêu cầu đặc quyền quản trị gồm:

 • Chạy trình lập lịch tác vụ
 • Cấu hình mà Windows Update
 • Thay đổi tài khoản của người dùng
 • Chạy ứng dụng với tư cách QTV
 • Thêm hoặc xóa tài khoản của người dùng
 • Cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng với drivers
 • Thực hiện thay đổi đối với cài đặt UAC
 • Thay đổi Windows Firewall hoặc cài đặt ngày giờ theo hệ thống
 • Xem hoặc thay đổi file thư mục của người dùng khác
 • Thiết lập cấu hình an toàn gia đình hoặc quyền kiểm soát dành cho phụ huynh
 • Thay đổi các file hoặc cài đặt toàn hệ thống trong Program File hoặc thư mục của Windows.

Khi bấm vào file, cài đặt hoặc ứng dụng sắp thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Windows, bạn sẽ thấy dấu nhắc User Account Control (UAC) xuất hiện. Nếu tài khoản người dùng của bạn là admin, lời nhắc sẽ giống như ảnh chụp màn hình bên dưới.

Lời nhắc UAC hiển thị tên chương trình sắp thực hiện thay đổi hệ thống cần có sự chấp thuận của admin, nhà xuất bản của chương trình đó và nguồn gốc file. Tất cả những gì nó cần từ admin là nhấp hoặc nhấn đúp vào Yes, để cho phép chương trình hoặc file thực hiện các thay đổi mà nó muốn.

Nếu tài khoản người dùng của bạn không phải là admin thì lời nhắc sẽ khác. Ví dụ, trong Windows 10 lời nhắc UAC yêu cầu mã PIN (nếu đã được thiết lập) hoặc mật khẩu dành cho admin.

Trong Windows 7 và Windows 8.1, lời nhắc UAC luôn yêu cầu nhập mật khẩu từ admin.

Khi điều này xảy ra, bạn cần nhập mã PIN hoặc mật khẩu admin và bấm vào Yes. Trừ khi cả hai hành động được thực hiện, nếu không những thay đổi mà bạn đã yêu cầu sẽ không được thực hiện.

Lời nhắc UAC cũng sẽ có một liên kết với nội dung “Show more details” (trong Windows 10) hoặc “Show details” (trong Windows 7 và Windows 8.1). Nếu nhấp vào nó, bạn sẽ thấy thêm thông tin bao gồm vị trí chính xác trên ổ đĩa của chương trình hoặc file và chứng chỉ từ nhà xuất bản cho bạn biết thêm thông tin về người đã tạo ra những gì mà bạn muốn chạy.

Cấp độ thanh trượt UAC trong Windows 10 và ý nghĩa của chúng

Trong Windows Vista, chỉ có hai tùy chọn UAC đó là: Bật hoặc Tắt. Tuy nhiên, trong Windows 10, có bốn cấp độ UAC để bạn có thể lựa chọn:

 • Always Notify: Thông báo cho bạn trước khi người dùng và ứng dụng thực hiện những thay đổi yêu cầu quyền QTV. Nó cũng sẽ đóng băng các tác vụ khác cho đến khi bạn phản hồi và được kiến nghị nếu bạn thường truy cập các trang web lạ hoặc cài đặt phần mềm mới.
 • Notify me only when programs/apps try to make changes to my computer: Thông báo cho bạn khi các chương trình đang cố gắng thực hiện các thay đổi đối với máy tính hoặc cài đặt phần mềm. Lựa chọn này sẽ ít gây phiền toái cho người dùng vì không phải lúc nào cũng hiển thị thông báo như lựa chọn đầu tiên, trừ khi có yêu cầu đặc biệt có liên quan tới file hệ thống.
 • Notify me only when programs/apps try to make changes to my computer (do not dim my desktop): Lựa chọn này không khác mấy so với các mức trên, ngoại trừ khi bảng thông báo UAC hiển thị, màn hình Desktop sẽ không bị mờ và bạn vẫn có thể thực hiện được thao tác khác. 
 • Never notify: Không thông báo cho bạn khi một chương trình cố gắng thực hiện thay đổi, cài đặt phần mềm hoặc khi bạn sửa đổi cài đặt Windows đó. Cài đặt này không được kiến nghị, đặc biệt nếu bạn không có chương trình bảo mật tốt vì vi-rút và phần mềm độc hại lây nhiễm vào máy tính của bạn dễ dàng hơn nhiều nếu đã tắt UAC.

Cách tắt User Account Control trong Windows 10

Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn không nên tắt UAC trên máy tính của mình bởi làm như vậy sẽ khiến các chương trình độc hại sẽ lây nhiễm dễ dàng hơn. Nếu có ứng dụng tiếp tục kích hoạt UAC, hãy sử dụng Windows Task Scheduler của Windows để chạy các ứng dụng đó mà không có quyền QTV và lời nhắc UAC trước thay vì tắt hoàn toàn UAC đó.

Nếu bạn vẫn muốn vô hiệu hóa UAC thì bạn có thể thực hiện việc đó thông qua Control Panel, Group Policy, Registry Editor hoặc sử dụng Command Line.

Cách tắt User Account Control Win 10 bằng Control Panel

 1. Mở Control Panel và chọn User Accounts.
 2. Chọn lại User Accounts.
 3. Tiếp theo, chọn Change User Account Control settings.
 4. Nếu bạn muốn tắt hoàn toàn User Account Control, hãy kéo thanh trượt đến Never notify để tắt UAC rồi bấm OK.

Để bật lại UAC, hãy kéo thanh trượt tới mức bảo mật bạn muốn rồi nhấp vào OK. Xác nhận lựa chọn của bạn hoặc nhập mật khẩu quản trị nếu được nhắc, sau đó khởi động lại máy tính để các thay đổi đó có hiệu quả.

Cách tắt User Account Control Win 10 với dòng lệnh

 1. Để thực hiện việc này, nhập CMD vào hộp tìm kiếm và nhấn chọn Run as administrator.
 2. Trong hộp Command Prompt, nhập lệnh này và nhấn Enter:reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 0 /f
 3. Khởi động lại máy tính để các thay đổi có hiệu lực.

Nếu bạn muốn bật lại UAC, hãy nhập lệnh dưới đây:

reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 1 /f

Cách tắt User Account Control Win 10 bằng Group Policy Editor

 1. Để thực hiện việc này, hãy nhập Policy Editor trong hộp tìm kiếm và click chọn Edit Group Policy.
 2. Chọn Computer Configuration -> Windows Settings, sau đó chọn Security Settings.
 3. Tiếp theo, chọn Local Policies -> Security Options.
 4. Kéo xuống và nhấp User Account Control: Run all administrators in Admin Approval Mode.
 5. Chọn Disabled -> OK.

Cách tắt UAC bằng Windows Registry

Bạn hoàn toàn có thể tắt UAC thông qua Windows Registry. Tuy nhiên, trước khi làm điều đó, hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu registry để tránh xảy ra sự cố hệ thống.

 1. Để tắt UAC thông qua Windows Registry, nhấp chuột phải vào Start -> Run, nhập Regedit.exe và nhấn Enter.
 2. Làm theo đường dẫn: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 3. Tiếp theo, nhấp khóa EnableLUA và thay đổi value data thành 0.
 4. Lưu tất cả thay đổi và khởi động lại máy tính.

Kiểm soát tài khoản

Vậy là Kiến thức đời sống đã giải thích đến các bạn User Account Control là gì và cách tắt User Account Control trong Windows 10 như thế nào. UAC tạo ra sự khác biệt giữa tài khoản người dùng tiêu chuẩn và tài khoản QTV. Với tính năng này, bạn có một hệ thống bảo mật ở mức cơ bản giúp cứu hệ thống của bạn khỏi các quy trình độc hại.